Podjetje Keber je specializirano za
izdelavo in montažo dimovodov
iz nerjaveče pločevine.

Tel. 02 480 19 00, faks 02 480 19 01
E-pošta: info@keber.si
REFERENCE
 
"Človek je tisto, kar verjame, da je."
Zelo podobno velja za podjetje. Tudi mi verjamemo, da znamo in zmoremo.

Oglejte si nekaj večjih naročnikov, ki so se prepričali, da znamo in zmoremo. Naše mnenje je, da lahko prepričamo tudi vas!

Pri nekaterih projektih si lahko ogledate tudi nekaj fotografij.
 
Dimniki za hiše
 
Dimniki za blok
 
Dimniki za gospodarske objekte
 
Slikovne reference:
Hotel Habakuk (kotlovnica)
  slike:
Hotel Habakuk Kongresna dvorana
  slike:
Čistilna naprava Maribor - Dogoše
  slike:
Novoletna razsvetljava mesta Maribor 2009/2010 (Vilin klobčič)
  slike:
Stanovanjski blok Kamenškova 3-5 Maribor
  slike:
Kager hiše: Mb, Kamnik, Ljubljana, Vrhnika, Rogaška Slatina …
  slike:
Riko hiše: Maribor Pekrska gorca
  slike:
Univerzitetni klinični center UKC Maribor
  slike:
Menerga
  slike:
Proizvodni prostori Impol, Slov. Bistrica - Štampalova hala, Alumobil
  slike:
Raiffeisen banka, Maribor, Zagrebška cesta
  slike:
   

Hoteli in drugi turistični objekti:

Hotel Sava Rogaška Slatina
Hotel Tisa (Poštarski dom)
Hotel Garni Tabor
Hotel Orel
HIT Casino Mond - Šentilj
Apartmaji Bolfenk na Mariborskem Pohorju
Vila Kavčič Ruperče
Vila Arih
Vila Bawaria Woltex - Ribniško selo
Vila Namestnik Bresternica
Vila Pivec Zg. Duplek
Vila Marles Brezje
Vila Fale-Prevalje
Vila Ofentavšek Slovenske konjice (Oplast)
Vila, Aškerčeva 5
Naskov dvorec
Trubarjeva vila
Turnerjeva vila
Mariborski grad
Zdravilišče Rogaška Slatina
   

Gostinski objekti:

Gostilna Jug, Poljčane
Gostilna Pri treh ribnikih Maribor
Gostilna Lešnik, Brezje
Gostišče Štajerc
Gostišče Kužner
Gostilna Lesjak, Slivnica
Gostilna Lobnica, Ruše
Gostilna Emavs, Slovenska Bistrica
Gostilna Prlek, Melje
Gostilna Veronika, Sp. Duplek
Gostišče Trojane
Pekarna Lešnik, Miklavž
Pekarna Klasek, Pobrežje
Restavracija Novi svet, Slomškov trg
Restavracija Gurmanski hram
Restavracija Vila Rustica
Restavracija Toti Rotovž, Glavni trg
Picerija Verdi, Lent
Picerija Perla
Picerija Galea
Picerija Savica
Picerija Lekežič, Benedikt
Avtocestno počivališče Jasa, Tepanje l in ll
Kitajska restavracija, Brezje
Mesarija Mesnine štajerske
Mesarija Blatnik, Dvorjane
Mariborska mlekarna - Pobrežje
   

Gospodarsko-industrijski objekti:

Toplotna oskrba Maribor - kogeneracija
Energetika Ptuj-Komunala - kogeneracija
Oljarna Fram
Oljarna Jeruzalem Središče ob Dravi
TVT Maribor
ELKO - Elektrokovina Maribor
Hidroelektrarna Fala
Centralna čistilna naprava MB, Dogoše
Čistilna naprava Laško
Toplarna Trbovlje
Biofutura Ilirska Bistrica
Skladiščni prostori STTC
Skladiščni prostori podjetja Contrast, Miklavž
Skupna kotlovnica, Gregorčičeva l in ll, Maribor
Skupna kotlovnica Ul. bratov Greif
Viadukt avtoceste v Rogozi
Viadukt obvoznice na Pobrežju
Viadukt obvoznice v Mariboru pri Elektrokovini
Bencinski servis Petrol, Tržaška cesta
 

Izobraževalne ustanove:

Srednja Trgovska šola
Srednja Kovinarska šola Maribor - Tezno
Srednja Elektro in računalniška šola
Gimnazija Slovenske Konjice
Slomškova gimnazija Tezno
(bivši IKŠ)
Vrtec Tezno
Vrtec Rogoza
Vrtec Bresternica
Vrtec Valvazorjeva
Učni center Bosch-Junkers Ljubljana
Osnovna šola Slov. Bistrica
Osnovna šola Slovenske Konjice
Osnovna šola Trzin
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Osnovna šola Fram
Osnovna šola Destrnik
Osnovna šola Kamnica
Osnovna šola Ruše
Osnovna šola Gorišnica
Osnovna šola Sp. Kungota
Osnovna šola Miklavž - podružnica Dobrovci
Osnovna šola Slivnica
Osnovna šola Muta
Osnovna šola Radlje
Osnovna šola Zgornja Polskava
Osnovna šola Dvorjane
Srednja Kmetijska šola Maribor
Srednja Ekonomska šola Maribor
Srednja Lesarska šola
Srednja Živilska šola
Študentski domovi Maribor
Rektorat Univerze v Mariboru
Izum Maribor
   
Javne ustanove:
Policijska postaja Novo Mesto
Pošta Maribor - Slomškov trg
Pošta Maribor, Partizanska cesta
Pošta Miklavž na Dravskem polju
Pošta Črna na Koroškem
Pošta Kamnica
Pošta Spodnji Duplek
Akvarij Maribor
Adreanum Maribor
Klinika za male živali Pobrežje
Galerija HEST, Maribor
Pokrajinski arhiv Maribor
Gasilski dom Pekre
Gasilski dom Sele pri Polskavi
Gasilski dom Zlatoličje
Gasilski dom Pobrežje
Železniška postaja Maribor, tovorni promet
Železniška postaja Hoče
Železniška postaja Ptuj
Železniška postaja Rače
Železniška postaja Tezno
Železniška postaja Vuzenica
Železniška postaja Vuhred
Železniška postaja Pragersko
Kulturni dom Lovrenc
Slovensko narodno gledališče Maribor
Kulturna dvorana Rogaška Slatina
Galerija Gosposka (bivši Kvik)
Splošna bolnišnica Brežice
Splošna bolnišnica Maribor - Pljučni oddelek na Pohorju
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Zdravstveni dom Maribor, Vošnjakova
Zdravstveni dom Maribor, Kopitarjeva
Zobozdravstvena ambulanta Maribor
Zdravstveni dom Miklavž
Cerkev Hoče
Cerkev Fram
Cerkev Radvanje
Cerkev Zg. Kungota
Cerkev Magdalena
Župnišče Fram
Župnišče Rače
Župnišče Brezje
Župnišče Miklavž na Dravskem polju
Kapucinski samostan
Upravna enota Maribor
Zapori Maribor (stari)
Upravna enota Ruše
Okrajno Sodišče Lenart
Zavod za zaposlovanje Maribor
Uprava letališča Maribor
Davčna uprava Maribor
Lekarna Limbuš
Lekarna Maribor, Gosposka ulica
Lekarna Maribor, Glavni Trg
Lekarna Maribor, Partizanska cesta
   

Stanovanjski objekti:

Stanovanjski blok Murska sobota
Stolpnice Gosposvetska c. 22, 34 in 24 do 32, Maribor
Stanovanjski blok - Partizanska c. 57 in 59, Maribor
Stanovanjski blok Tomšičeva ul., Slov. Bistrica
Lovski dom Starše
Lovski dom Brezje
Dom upokojencev, Rogaška Slatina
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Dom starostnikov, Pobrežje
Samski domovi, Makedonska ulica
Marles hiše: Bovec (obnova po potresu), Sončna vas - Kamnica, vzorčna Brezje…
Lumar hiše: Branik - Bellevue, Ruše
Sončna vas Grosuplje, stan. naselje (dušilci zvoka)
 

Poslovne zgradbe in prostori:

Comet Loče
HIMO - Montaža, Maribor
Prevent Gradnje - Hoče
CPM (Pesnica)
Tovarna sladkorja Ormož
Henkel Maribor (poslovni prostori, mešalnica)
Nigrad
MIK Celje, Vojnik
Varnost Maribor
GP Granit Slovenska Bistrica
Elektro Slovenska Bistrica
E-static d.o.o.
Finea I in II
Farmadent MB
Zavarovalnica Triglav, Trbovlje
Istragas
Tehnoles
Raišp-Kipertrans, Hoče
ISA Slovenska Bistrica
Agrocom Sl. Bistrica
Pohištvo-Razgoršek
Tehnostroj, Ptuj
Italcream (pražarna kave)
Zlatorog (Hoče)
   

Proizvodni prostori:

Neon-art Maribor
Bawaria Woltex, Zg. Polskava
Avto NAD d.o.o.
ADK Hoče
Jeklo Ruše
Kristal Maribor Selnica
Prevent - Mirna (proizvodnja za Audi)
Hosekra Slov. Bistrica
Lesno gozdarske zadruge Gornja Radgona - Apače
Gradis Nova
SMMM (prostori v bivšem TAMu)
Kaldera Slov. Bistrica
Mevi d.o.o.
Koplast Slovenske Konjice
Comet, Zreče
Megametal, Ruše
Eta Bohova (bivši Slosad)
Anoksidal, Slov. Bistrica
Proizvodni prostori Impol, Slov. Bistrica - valjarna, cevarna, profilarna
 

Trgovski-poslovni objekti:

Razstavni servisni Salon Integra d.o.o. - BMW
Razstavni servisni salon P&D d.o.o. - KIA
Razstavni servisni salon Avtocenter Jurič - Slovenska Bistrica
Razstavni servisni salon Štajerski avtodom
Razstavni servisni salon Porsche Maribor
Razstavni salon Porsche Maribor II
Razstavni servisni salon Avtocenter Šerbinek
Razstavno servisni salon Pušnik, Slovenska Bistrica
Razstavni salon KEOR Maribor
Prodajni center Cash&carry Koloniale
Prodajni center Kondor Slov. Bistrica
Prodajni center Jager, Maribor-Melje
Prodajni center Slovenska Bistrica (hotel)
Prodajni center Drava, Ptuj
Prodajni center Brezje
Prodajni center Bell, Miklavž
Hofer Črnomelj
Hofer Slovenska Bistrica
Hofer Šentjur
Hofer Gornja Radgona
Hofer Rogaška Slatina
Bowling center Strike Tezno
Kompas MTS Duty free shop: Šentilj, Jurij, Hodoš
Servisni center Scania - Hoče
Market Klasek - Lenart
Market Klasek - Pobrežje
Market Spar - Tezno
Market Spar - Slovenska Bistrica
Supermarket TUŠ Razvanje
Supermarket TUŠ Ruše
Prodajni center THS Tezno
Sadjarski center Pesnica
Vrtnarija Ferlinc
Tenis klub Mima, Ribniško Selo
Tenis klub Stražun, Pobrežje
NLB Maribor - Partizanska cesta
Raiffeisen banka MB - Slomškov trg
Krekova banka MB- Slomškov trg
Zavarovalnica Grawe, Maribor
Učni center Viessmann Maribor